De website met allerlei informatie over Zoutkamp:
www.zoutkamp.net

Meldingen over loszittende tegels, scheve paaltjes, missende afvalbakken, kapotte lantaarnpalen, etc. in en om het dorp kunt u zelf melden aan de gemeente het formulier “Melding Openbare Ruimte”.
https://formulieren.demarne.nl/formulieren/melding_openbare_ruimte_gemeente_de_marne

Meldingen over loszittende tegels, scheve paaltjes, missende afvalbakken, kapotte lantaarnpalen, etc. rondom de provinciale weg (Nittersweg/N388) en de Reitdiepssluis kunt u zelf melden aan de provincie het formulier “Melding wegen en vaarwegen”.
http://www.provinciegroningen.nl/loket/bezwaar-klacht-melding/melding-wegen-en-vaarwegen/