Daan Oostindiën – Voorzitter

Carin de Wind – Secretaris

Henk Zijlstra – Penningmeester

Jan Bakker

Thys Buitjes

Jan van Dijken

Jacob Jelle Tuma

Jaap Wieringa