De Vereniging Dorpsbelangen Zoutkamp (VDZ) streeft er naar de leefbaarheid binnen het dorp te bewaken en waar mogelijk te verbeteren. We willen het kleinschalige toerisme bevorderen door Zoutkamp en directe omgeving aantrekkelijker, beter bereikbaar en beter begaanbaar te maken. Dit alles met behoud van het dorpse karakter en de historische waarde van het dorp. We vinden toerisme leuk en belangrijk, maar dat mag nooit ten koste gaan van Zoutkamp en haar inwoners.

Contact met de gemeente

Voor de gemeente Het Hogeland is het eerste aanspreekpunt van het dorp het Dorpsbelangen. Wij worden geïnformeerd en bevraagd door de gemeente.
Met de komende gemeentelijke herindeling wordt een stabiel Dorpsbelangen nog belangrijker. De gemeente komt immers verder van het volk te staan en heeft een (veel) groter gebied om over te beslissen. Willen we in de toekomst niet onderdoen, dan zullen we ons moeten verenigen. Een verenigd dorp staat sterk. Het Dorpsbelangen is dé plek om dat te doen.

Activiteiten

Naast belangenbehartiging, sponsort de VDZ activiteiten (zoals de intocht van Sinterklaas). We hebben als VDZ veel ideeën en ambities en voor de uitvoering hiervan zijn we absoluut afhankelijk van u als inwoner. Meer leden geeft ons meer mogelijkheden om onze ambities en ideeën te realiseren. Uw inbreng als lid is daarbij leidend voor ons.

We organiseren op dit moment zelf geen activiteiten. Zoutkamp staat bol van de verenigingen en stichtingen die dat prima doen en is hierin dus goed zelfvoorzienend. Goede voorbeelden zijn het Pinksterfeest, Zoutkamp beleef ’t, de Slag om Zoutkamp, de kerstmarkt, lichtweek, spelweek en nog vele vele anderen die Zoutkamp levend en bruisend maken. Het goed neerzetten van dergelijke activiteiten vergt veel geregel en energie, hiervoor hebben wij diep respect.

Financiën

We hebben net als andere verenigingen onze inkomsten en uitgaven. Onze inkomsten komen van onze leden als contributie en daarnaast ontvangen we wat subsidie van de overheid. De uitgaven zitten vooral in de kinderfeesten, zo financieren we o.a.: Sint Maarten (grabbelton), spelweek, Sinterklaas en Koningsdag.

We hebben in het verleden een legaat (nalatenschap) mogen ontvangen. Het bedrag is aan ons geschonken met als voorwaarde dat het voor kinderen uitgegeven moet worden. Hier is al goed gebruik van gemaakt door evenementen voor kinderen en bijvoorbeeld een speeltoestel voor de speeltuin.

Toekomst

Allereerst willen we ons natuurlijk houden aan onze officiële doelstelling:

De vereniging stelt zich ten doel de leefbaarheid in het gebied van het dorp Zoutkamp te bewaken en te bevorderen zomede de gemeenschapszin te versterken, een en ander in de meest ruime zin van het woord.

Daarnaast maken we ons als gemeente op voor een grote herindeling. We willen graag sterk beginnen als dorp binnen de nieuw te vormen gemeente en daarvoor is een stabiel en goed gedragen dorpsbelangen écht noodzaak.