Stukken ALV

Nieuwsbrieven

Overige documenten en publicaties

Een groep studenten van de Rijksuniversiteit Groningen is door Vereniging Dorpsbelangen Zoutkamp gevraagd om te helpen bij het opstellen van een dorpsvisie. Dit document is niet enkel bestemd voor interactie met de gemeentelijke bestuurders, maar vooral ook voor het dorp zelf, om een beter beeld te schetsen van de wensen van de inwoners en andere belanghebbenden in en om Zoutkamp.

Download het document

In het begin van 2016 hebben we huis aan huis en via internet een enquête verspreid waarin we drie belangrijke vragen stelden aan de inwoners. De vragen waren:

  • Heeft u belang bij het strand zoals bedacht achter de dijk, tussen de beide sluizen?
  • Is er behoefte aan een Dorpshuisfunctie?
  • Wat moet er gebeuren met het hokje bij de gymzaal?

De response op de enquête was redelijk, 24 via internet en 42 op papier. Samen maakt dat 12% van de huishoudens in Zoutkamp. We hadden graag iets meer gezien, maar het is genoeg om een richting te geven.

Hieronder de resultaten:

Het strandplan

75% van de reacties is positief over het strandplan.

Een dorpshuis

62% van de reacties is positief over een dorpshuis. 44% hiervan ziet in het oude gebouw van de Solte Campe de beste plek, 40% kiest voor de babbelaar, 11% voor beide gebouwen en 5% voor geen.

Het jeugdhokje bij de gymzaal

75% van de reacties wil het hokje weg en de de jeugdsoos faciliteren om deze groep jongeren daar onder te brengen.
De reacties zijn op alle drie vragen erg duidelijk. Er zijn ook veel tips en ideeën gegeven waar we erg blij mee zijn. Wij gaan ons nu richten op het vervolg van deze resultaten. We moeten voor elk punt met een goed uitgewerkt en doordacht plan naar de Gemeente toe om het te kunnen realiseren.

Heeft u nog toevoegingen, opmerkingen of vragen over de enquête of de resultaten? Neem dan contact met ons op.

Begin januari is een kritisch foto rapport gemaakt over de staat van het dijkgebied tussen de Friesesluis en de dijkopgang bij Panser. Het doel van het rapport is enerzijds om aan de bel te trekken over de staat van onze rijksmonumenten en het tussenliggende gebied, anderzijds om discussie te op gang te krijgen over wat we nu precies willen met het gebied, als dorp.

Het rapport is 19 januari overhandigd aan het college van B&W. Een delegatie van de gemeente is 16 februari langs geweest om zelf te kijken naar het dijkgebied. De conclusie was ook bij hen:  er kan een hoop beter. De uitdaging is de vele betrokken partijen, het waterschap, de provincie en de gemeente en een enkele aannemer bereid te krijgen om (samen?) tot actie over te gaan.

Bekend is dat de gemeente geen geld heeft, maar wel kennis en ingangen. Het is aan ons om een goed plan neer te leggen waarmee we samen met de gemeente naar de  andere partijen kunnen gaan, om zo de pijnpunten te kunnen aanpakken. Daarnaast moet er een beeld zijn van onze wensen, waar naar gekeken kan worden wanneer iemand iets wil met Zoutkamp en/of omgeving. We willen op het moment dat er een subsidieregeling komt, of er in de toekomst wel geld van het rijk beschikbaar is een antwoord paraat hebben. Zo ben je als dorp voorbereid op de toekomst.

Dit plan gaan wij als Dorpsbelangen niet verzinnen, maar we geven wel de voorzet. Het uiteindelijke plan of de visie zal het gehele dorp en omgeving bevatten. De punten en ideeën zullen afkomstig zijn van onze leden, van onze inwoners, van onze stichtingen en verenigingen, kortom, van u.

Dit zijn de punten die wij hebben gedestilleerd uit het rapport:

– Zeer slechte staat Hunsingosluis en omliggend gebied.
– Verzakking en scheuren sluiswachtersverblijf.
– Reitdiepssluis weer toegankelijk maken en verder herstellen met authentieke elementen.
– Sterk verminderden aantal verbodsborden.
– Algehele aanzien verfraaien. (snoeien, schoonmaken en repareren. Straatwerk netjes, basaltblokken zichtbaar, etc.)
– Zichtbaar maken Muralt dijkbescherming en de schuttersputten.

Graag horen ook van u wat u belangrijk of juist minder belangrijk vind!

NB Het rapport is bedoeld als handvat om met oplossingen te komen richting de overheden die het in eigendom hebben. Pachters zoals de havenmeester en een enkele ligger zijn voor het publiceren benaderd en ook hun opmerkingen zijn verwerkt in het rapport.

Download het rapport: De_verloedering_van_het_dijkgebied_van_Zoutkamp_web_v4.docx