Sinds 2018 verspreiden we elk kwartaal een nieuwsbrief op papier aan onze leden. Na het rondbrengen verschijnt hij ook hier op de website.